”Ethos – logos – pathos”

  • Vem vill du vara?
  • Hur kan du övertyga?
  • Vilka känslor vill du väcka?

High Heel School har utvecklat unika föreläsningar och kurser på temat ”Kroppsretorik”.
Syftet med kurserna är att deltagarna ska få en större förståelse för sitt personliga kroppsspråk och öka medvetenheten om vilka signaler det sänder.

Såväl kurser som föreläsningar kan genomföras individuellt och för grupper.

Kontakta oss för mer information.

Fakta

Éthos är grekiska och innebär den karaktär eller personlighet som talaren vill tillskriva sig/vara för att vinna åhörarnas intresse, välvilja och förttroende.

Lógos betyder tal, ord, argumentation och är ett av de tre medlen för att övertyga tillsammans med Éthos och Pàthos.

Páthos är det starka känslorna, "affekter" eller "passioner" som en talare försöker väcka hos sina åhörare och utnyttja för att övertyga dem.

   


   

 

Copyright High Heel School